Бухгалтерська звітність за 2017 рік
Показники бухгалтерії за 2017 рік
   Чистий дохід від реалізації продукції: 88 176 тис.грн.
   Чистий фінансовий результат: 21 728 тис.грн.
 
Елементи операційних витрат:
   Матеріальні затрати: 59 174 тис.грн.
   Витрати на оплату праці: 27 938 тис.грн.
   Відрахування на соціальні заходи: 6 145 тис.грн.
   Амортизація: 741 тис.грн.
   Інші операціні витрати: 4 490 тис.грн.

 

Бухгалтерська звітність за 2018 рік