Основні показники якості води, яка подається в водопровідні мережі міста Бердянськ

Станом на 18.04.2019 року

# Найменування показників Одиниці
вимірювань
ДСанПіН
2.2.4-171-10
Результати
вимірювань
1 Запах при t 20 ºC балл ≤ 2 1
при t 60 ºC балл ≤ 2 2
2 Смак та присмак балл ≤ 2 2
3 Каламутність мг/дм3 ≤ 0,58 (2,03)* 0,50
4 Забарвленість градус ≤ 20 (35)* 22,70
5 Водневий показник pH 6,5-8,5 7,43
6 Амоній мг/дм3 ≤ 0,5 0,05
7 Нітрити мг/дм3 ≤ 0,5 0,001
8 Залізо загальне мг/дм3 ≤ 0,2 (1,0)* 0,3
9 Загальна жорсткість ммоль/дм3 ≤ 7,0 4,47
10 Загальне мікробне число КУО/см3 ≤ 100 рост
відсутній
11 Загальні коліформи КУО/100см3 відсутність відсутні

* — Норматив, зазначений в дужках, має право використовувати підприємство питного водопостачання до 01.01.2020 року в окремих випадках, пов'язаних з особливими природними умовами та технологією підготовки питної води, яка не дозволяє довести якість води до жорсткішого нормативу, про що зазначено у технологічному регламенті.

Питна вода, подана в водопровідні мережі міста Бердянська відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4–171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 12.05.2010р. № 400, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 01.07.2010р. № 452 / 17747).