Основні показники якості води, яка подається в водопровідні мережі міста Бердянськ

Станом на 19.04.2018 року

# Найменування показників Одиниці
вимірювань
ДСанПіН
2.2.4-171-10
Результати
вимірювань
1 Запах при t 20 ºC балл ≤ 2 1
при t 60 ºC балл ≤ 2 2
2 Смак та присмак балл ≤ 2 2
3 Каламутність мг/дм3 ≤ 0,58 0,24
4 Забарвленість градус ≤ 20 17,73
5 Водневий показник pH 6,5-8,5 7,85
6 Амоній мг/дм3 ≤ 0,5 0,06
7 Нітрити мг/дм3 ≤ 0,5 0,012
8 Залізо загальне мг/дм3 ≤ 0,2(1,0) 0,20
9 Загальна жорсткість ммоль/дм3 ≤ 7,0 4,67
10 Загальне мікробне число КУО/см3 ≤ 100 Рост відсутній
11 Загальні коліформи КУО/100см3 відсутність відсутність

Питна вода, подана в водопровідні мережі міста Бердянська відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4–171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 12.05.2010р. № 400, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 01.07.2010р. № 452 / 17747).