Основні показники якості води, яка подається в водопровідні мережі міста Бердянськ

Станом на 07.12.2017р.

# Найменування показників Одиниці
вимірювань
ДСанПіН
2.2.4-171-10
Результати
вимірювань
1 Запах при t 20 ºC балл ≤ 2 1
при t 60 ºC балл ≤ 2 2
2 Смак та присмак балл ≤ 2 2
3 Каламутність мг/дм3 ≤ 0,58 0,18
4 Забарвленість градус ≤ 20 10,64
5 Перманганатна
окиснюваність
мг/дм3 ≤ 5,0 4,96
6 Водневий показник pH 6,5-8,5 7,65
7 Амоній мг/дм3 ≤ 0,5 0,01
8 Нітрити мг/дм3 ≤ 0,5 0,001
9 Залізо загальне мг/дм3 ≤ 0,2(1,0) 0,09
10 Загальна жорсткість ммоль/дм3 ≤ 7,0 4,82
11 Загальне мікробне число КУО/см3 ≤ 100 1
12 Загальні коліформи КУО/100см3 відсутність відсутність

Питна вода, подана в водопровідні мережі міста Бердянська відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4–171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 12.05.2010р. № 400, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 01.07.2010р. № 452 / 17747).