Норми водоспоживання згідно ступення благоустрою житла

# Ступінь благо­уст­рою житла Нор­ма*
водо­спо­жи­ван­ня
(л/добу)
Вартість послуг, у т. ч. ПДВ
з 21.08.2016 року (грн.)
30 днів 31 день
1 Водо­спо­жи­ван­ня з ву­лич­ною колон­кою 50 23,27 24,05
2 Дворова колон­ка 100 46,55 48,10
3 Будинки з внутрішнім водо­про­во­дом
без кана­лі­за­ції
150 69,82 72,15
4 Будинки з внут­ріш­нім водо­про­во­дом
та кана­лі­за­цією
150 120,15 124,16
5 Будинки з водо­про­во­дом, каналі­за­цією,
ван­на­ми, газо­по­ста­чан­ням
190 152,19 157,26
6 Будинки з водо­про­во­дом, шидкодіючим
газовим водо­нагрі­ва­чем без кана­­лі­­за­­ції
210 97,75 101,01
7 Будинки з водо­про­во­дом, кана­лі­за­цією,
шидкодіючим газовим водо­нагрі­ва­чем
210 168,21 173,82
8 Гуртожитки з загальними кух­ня­ми 120 96,12 99,32
9 Полив** (100 м2) 0,005 232,74 240,50

*   — Норми водоспоживання в м. Бердянськ затверджені рішенням виконкому Бердянської міської ради № 306 від 11.06.98 р.
** — Згідно рішення виконкому Бердянської міської ради № 306 від 11.06.98 р. «норма витрат води на полив встановлена з розрахунку одного полива на добу. Час поливу з 01 травня по 01 жовтня.


 

Норми водоспоживання з використанням внутрішньобудинкових систем

# Сту­пінь благо­уст­рою житла Нор­ма*
водо­спо­жи­ван­ня
(л/добу)
Вар­тість пос­луг, у т.ч. ПДВ
з 19.09.2016 року (грн.)
30 днів 31 день
1 Будинки з внутріш­нім водо­прово­дом
без ка­на­лі­за­ції
150 72,72 75,14
2 Будинки з внутрішнім водо­прово­дом
та кана­лі­за­цією
150 125,10 129,27
3 Будинки з внутрішнім водо­про­во­дом,
каналіза­цією, ван­нами, газо­поста­чан­ням
190 158,46 163,74
4 Будинки з водо­про­во­дом, швидкодіючим
газовим водонагрівачем без кана­ліза­ції
210 101,81 105,20
5 Будинки з водо­про­во­дом, кана­лі­за­цією,
швидкодіючим газовим водо­нагрі­ва­чем
210 175,14 180,98
6 Гуртожитки з загальними кух­ня­ми 120 100,08 103,42
7 Полив** (100 м2) 0,005 242,40 250,48

*   — Норми водоспоживання в м. Бердянськ затверджені рішенням виконкому Бердянської міської ради № 306 від 11.06.98 р.
** — Згідно рішення виконкому Бердянської міської ради № 306 від 11.06.98 р. «норма витрат води на полив встановлена з розрахунку одного полива на добу. Час поливу з 01 травня по 01 жовтня.