Структура тарифів на центра­лізо­ване водо­поста­чання та водо­від­ведення КП «Бердянськ­водо­канал» БМР:

Чинний з 01.07.2019 р.


 

Структура тарифів на послуги центра­лі­зован­ного поста­чання холодної води, водо­відве­дення (з викори­стан­ням внутрішньо­будин­кових систем) КП «Бердянськ­водо­канал» БМР:

Чинний з 06.01.2019 р.