Структура тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення КП «Бердянськводоканал» БМР (без ПДВ):

# Найменування показників Централізоване
водопостачання
Централізоване
водовідведення
тис. грн.
на рік
грн./м3 тис. грн.
на рік
грн./м3
1 Виробнича собівартість,
у тому числі:
60 000,804 12,3164 31 004,507  8,8548
1.1 прямі матеріальні витрати,
у тому числі:
43 507,382 8,9308 12 770,716 3,6473
1.1.1 електроенергія 7 282,730 1,4949 11 281,998 3,2221
1.1.2 витрати на придбання води в інших
суб’єктів господарювання / очищення
власних стічних вод іншими суб’єктами
господарювання
34 410,000 7,0634 0,000 0,0000
1.1.3 витрати на реагенти 661,350 0,1358 290,742 0,0830
1.1.4 матеріали, запасні частини та інші
матеріальні ресурси (ремонти)
1 153,302 0,2367 1 197,977 0,3421
1.2 прямі витрати на оплату праці 7 513,382 1,5423 9 609,691 2,7445
1.3 інші прямі витрати, у тому числі: 3 386,344 0,6951 4 962,032 1,4171
1.3.1 відрахування на соціальні заходи 1 652,944 0,3393 2 114,132 0,6038
1.3.2 амортизаційні відрахування 802,400 0,1647 1 840,400 0,5256
1.3.3 підкачка води сторонніми
організаціями
0,000 0,0000 0,000 0,0000
1.3.4 інші прямі витрати 931,000 0,1911 1 007,500 0,2877
1.4 загальновиробничі витрати,
у тому числі:
5 593,695 1,1482 3 662,068 1,0459
1.4.1 витрати на оплату праці 3 448,766 0,7079 2 137,180 0,6104
1.4.2 відрахування на соціальні заходи 758,729 0,1557 470,180 0,1343
1.4.3 амортизаційні відрахування 68,000 0,0140 39,900 0,0114
1.4.4 інші витрати 1 318,201 0,2706 1 014,808 0,2898
2 Адміністративні витрати,
у тому числі:
1 466,971 0,3011 835,069 0,2385
2.1 витрати на оплату праці 1 021,888 0,2098 589,528 0,1684
2.2 відрахування на соціальні заходи 224,815 0,0461 129,696 0,0370
2.3 амортизаційні відрахування 28,400 0,0058 16,700 0,0048
2.4 інші витрати 191,868 0,0394 99,145 0,0283
3 Витрати на збут, у тому числі: 1 538,421 0,3158 786,722 0,2247
3.1 витрати на оплату праці 964,544 0,1980 541,253 0,1546
3.2 відрахування на соціальні заходи 212,200 0,0436 119,076 0,0340
3.3 амортизаційні відрахування 15,600 0,0032 9,100 0,0026
3.4 інші витрати 346,078 0,0710 117,294 0,0335
4 Інші операційні витрати 0,000 0,0000 0,000 0,0000
5 Фінансові витрати 0,000 0,0000 0,000 0,0000
6 Повна собівартість 63 006,195 12,9333 32 626,299 9,3180
7 Розрахунковий прибуток,
у тому числі:
0,000 0,0000 0,000 0,0000
8 Вартість централізованого
водопостачання / водовідведення,
тис. грн
63 006,195 32 626,299
9 Тариф на  централізоване
водопостачання / водовідведення,
грн./м3
12,93 9,32
10 Обсяг реалізації, тис. м3 4 871,61 3 501,43

Згідно до п.1.16 Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 16 червня 2016 року № 1141 (Додаток 16)


 

Структура тарифів на послуги централізованного водопостачання і водовідведення з використанням внутрішньобудинкових систем КП «Бердянськводоканал» БМР (з ПДВ):

# Найменування показників Послуга з централізованого
постачання холодної води
(з використанням
внутрішньобудинкових
систем)
Послуга з централізованого
водовідведення
(з використанням
внутрішньобудинкових
систем)
тис. грн.
на рік
грн./м3 тис. грн.
на рік
грн./м3
1 Виробнича собівартість,
у тому числі:
27 479,908 12,3164 19 637,584 8,8548
1.1 прямі матеріальні витрати,
у тому числі:
0,000 0,0000 0,000 0,0000
1.1.1 електроенергія 0,000 0,0000 0,000 0,0000
1.1.2 інші прямі матеріальні витрати 0,000 0,0000 0,000 0,0000
1.2 прямі витрати на оплату праці 0,000 0,0000 0,000 0,0000
1.3 інші прямі витрати, у тому числі: 24 918,038 11,1682 17 318,109 7,8089
1.3.1 частка прямих витрат на централізоване
водопостачання та водовідведення
24 918,038 11,1682 17 318,109 7,8089
1.3.2 відрахування на соціальні заходи 0,000 0,0000 0,000 0,0000
1.3.3 амортизаційні відрахування 0,000 0,0000 0,000 0,0000
1.3.4 інші прямі витрати 0,000 0,0000 0,000 0,0000
1.4 загальновиробничі витрати,
у тому числі:
2 561,869 1,1482 2 319,474 1,0459
1.4.1 частка загальновиробничих витрат
на централізоване водопостачання
та водовідведення
2 561,869 1,1482 2 319,474 1,0459
2 Адміністративні витрати,
у тому числі:
671,861 0,3011 528,915 0,2385
2.1 частка адміністративних витрат
на централізоване водопостачання
та водовідведення
671,861 0,3011 528,915 0,2385
3 Витрати на збут, у тому числі: 1 896,762 0,8501 1 350,640 0,6090
3.1 частка витрат зі збуту на централізоване
водопостачання та водовідведення
704,585 0,3158 498,293 0,2247
3.2 витрати на оплату праці 736,958 0,3303 526,642 0,2375
3.3 відрахування на соціальні заходи 162,131 0,0727 115,861 0,0522
3.4 амортизаційні відрахування 0,000 0,0000 0,000 0,0000
3.5 матеріальні витрати на обслуговування
квартирних засобів обліку (у тому числі
на періодичну повірку)
26,828 0,0120 19,172 0,0086
3.6 послуги сторонніх організацій з обслуго-
вування  квартирнихзасобів обліку
(у тому числі на періодичну повірку)
112,795 0,0506 80,605 0,0363
3.7 витрати на оплату послуг банків та інших
установ з приймання і перерахування
коштів споживачів
132,236 0,0593 94,896 0,0428
3.8 інші витрати 21,229 0,0095 15,171 0,0068
4 Інші операційні витрати 0,000 0,0000 0,000 0,0000
5 Фінансові витрати 0,000 0,0000 0,000 0,0000
6 Повна собівартість 30 048,531 13,4677 21 517,138 9,7023
7 Розрахунковий прибуток,
у тому числі:
0,000 0,0000 0,000 0,0000
8 Вартість послуги з централізованого
постачання холодної води,
водовідведення (з використанням
внутрішньо будинкових систем)
30 048,531 13,4677 21 517,138 9,7023
9 Тариф на послугу з централізованого
постачання холодної води,
водовідведення (з використанням
внутрішньобудинкових систем),
грн/м3 (з ПДВ)
16,16 11,64
10 Обсяг реалізації, тис. м3 2 231,16 2 217,73

Згідно до п.1.61 Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 26 листопада 2015 року № 2868 (Додаток 61)